Úhrady členských příspěvků

Při úhradách členských příspěvků bezhotovostně příkazem k úhradě na účet Taekwon – do ITF Do Kwan 2901013123/2010  použijte VS – variabilní symbol rodné číslo člena a uveďte jméno člena, za kterého platíte.

Měsíční úhrada

Výše členských příspěvků je 450,- Kč za měsíc. Druhý člen rodiny hradí 300,- kč za měsíc.


Roční úhrada 10% sleva (hradíte pouze za 9 měsíců, měsíc zdarma)

Výše členských příspěvků je 4.050,- Kč za školní rok. Druhý člen rodiny hradí 2.700,- kč za rok.


QR kód pro platby

částku doplňte dle potřeby