Úhrady členských příspěvků

Při úhradách členských příspěvků bezhotovostně příkazem k úhradě nebo vkladem v hotovosti na účet Taekwon – do ITF Do Kwan 2901013123/2010  použijte VS – variabilní symbol rodné číslo člena a uveďte jméno člena, za kterého platíte. Druhý člen rodiny má 50% slevu.

Měsíční úhrada

Výše příspěvků je 450,- Kč za měsíc.

QR kód pro platby:

člen 450,- kč měsíčně

druhý člen 225,- kč měsíčně