Úhrady členských příspěvků

Při úhradách členských příspěvků bezhotovostně příkazem k úhradě nebo vkladem v hotovosti na účet Taekwon – do ITF Do Kwan 2901013123/2010  použijte VS – variabilní symbol rodné číslo člena a uveďte jméno člena, za kterého platíte.

Druhý člen rodiny má 50% slevu.

 

Měsíční úhrada

Výše příspěvků je 350,- Kč za měsíc.

 

Roční předplatné

Členům, kteří nechtějí platit členské příspěvky měsíčně, umožňujeme zaplatit najednou všechny měsíce do konce sezóny (výše měsíčních členských příspěvků krát počet měsíců do konce sezóny) se slevou 10% z celkové částky. Do sezóny se nezapočítávají měsíce červenec a srpen. Tyto měsíce se příspěvky nehradí.

Příklad : září 2018 – červen 2019 tj. 10 měsíců krát 350,- Kč = 3.500,- Kč. Uhradíte pouze 3.150,- Kč v měsíci září 2018.

Příklad během sezóny: září 2018 – prosinec 2018 uhrazeno každý měsíc 350,- kč, dále leden 2019 – červen 2019 tj. 6 měsíců krát 350,- kč = 2.100,- kč. Uhradíte pouze 1.750,- kč v lednu 2019.

V případě, že se bude členský příspěvek během sezóny zvedat, nebude požadováno žádné navýšení ročního předplatného.