Úhrady členských příspěvků

Při úhradách členských příspěvků bezhotovostně příkazem k úhradě nebo vkladem v hotovosti na účet Taekwon – do ITF Do Kwan 2901013123/2010  použijte VS – variabilní symbol rodné číslo člena a uveďte jméno člena, za kterého platíte. Druhý člen rodiny má 50% slevu.

Měsíční úhrada

Výše příspěvků je 400,- Kč za měsíc.

Roční předplatné

Členům, kteří nechtějí platit členské příspěvky měsíčně, umožňujeme zaplatit najednou roční platbu se slevou 10% z celkové částky. Do sezóny se nezapočítávají měsíce červenec a srpen. Tyto měsíce se příspěvky nehradí. Roční platba musí být uhrazena do 15.10. daného roku.

Příklad : září 2019 – červen 2020 tj. 10 měsíců krát 400,- Kč = 4.000,- Kč. Uhradíte pouze 3.600,- Kč nejpozději do 15.10.2019.

V případě, že se bude členský příspěvek během sezóny zvedat, nebude požadováno žádné navýšení ročního předplatného.