Zásady a slib taekwonda

Zásady Taekwon-do

  • Zdvořilost (Ye Ui)
  • Čestnost (Yom Chi)
  • Vytrvalost (In Nae)
  • Sebeovládání (Guk Gi)
  • Nezdolný duch (Baekjul Boolgool)

 

Není třeba zdůrazňovat, že se žáci řídí tímto slibem a zásadami nejen po dobu tréninku, ale po celý život.  Výše uvedené zásady se dají vykládat různě. Autor taekwonda, generál Choi Hong Hi, je vysvětluje takto:

Zdvořilý je ten, kdo dokáže pochopit druhé a ustoupit ze svých nadbytečných nároků. Chová se tak, aby neurážel jiné, respektuje jejich postavení a má smysl pro spravedlnost a lidskost.

Čestnost se vyžaduje k jiným i k sobě. Při tréninku se projevuje mnoha způsoby. Například instruktor by místo špatného vyučování techniky měl přiznat, že ji nezná. Instruktor hodnotí žáky podle jejich schopností, nikoli podle sympatií. Žák toto uznává a na udělení dalšího technického stupně počká do doby, než je instruktor s jeho dovednostmi spokojen – rozhodně se nesnaží si postup vynutit nebo si ho dokonce koupit. Žák není čestný sám k sobě, stydí-li se poradit se zkušenějšími.

Cesta k dosažení mistrovství v jakémkoliv oboru je dlouhá, a to platí i pro taekwon-do. Trpělivostí a vytrvalostí se však dá překonat každá potíž, která se na této cestě vyskytne. K dosažení dokonalosti je třeba překonat i ty nejmenší nesnáze, ne je obcházet. Pěkně to vyjádřil Konfucius slovy: “Kdo je netrpělivý ve všedních věcech, může zřídka dosáhnout úspěchu ve věcech důležitých.” Přirozenou součástí bojového umění je umění ovládnout sebe sama. Při souboji může být ztráta kontroly nebezpečná jak pro žáka, tak pro protivníka.

Podobně neschopnost žít nebo pracovat podle svých zájmů a schopností je nedostatkem sebeovládání. Taekwon-do v člověku pěstuje sílu, a podle Lao-c’: “Silnější jsou ti, kdo zvítězí sami nad sebou, než ti, co vítězí nad jinými.”

Žák taekwonda je vždy skromný a čestný. Proti nespravedlnosti bojuje s nezdolným duchem bez ohledu na to s kým a v jakém počtu. V dějinách vojenství se na toto téma často uvádí jako legendární příklad nerovný boj tří set Leonidových Sparťanů proti převaze deseti tisíc Xerxových vojáků v bitvě u Thermopyl. Sparťané byli sice nakonec poraženi, ale zejména vinou zrady. Bojovali však i poté, co se díky ní dostali Peršané do výhodné pozice, a způsobili perskému vojsku velké ztráty.

Slib Taekwon-do

  • Budu dodržovat zásady taekwonda
  • Budu respektovat instruktora a sonbe
  • Nikdy Taekwon-Do nezneužiji
  • Budu zastáncem svobody a spravedlnosti
  • Budu vytvářet mírovější svět