Kdo se může přihlásit?

Z kapacitních důvodů v náboru 2019 / 2020 přijímáme pouze 20 dětí (chlapců i dívek) ve věku 6-12 let.

Obecně však může cvičit taekwondo v podstatě každý, je však třeba respektovat svá zdravotní omezení a doporučení svého lékaře.