Kolik bude cvičení taekwonda stát?

Náklady spojené s členstvím ve svazu (ČST ITF)

Taekwondista si musí vyřídit svazový průkaz a řádné členství ve svazu. Pro vydání svazového průkazu a zaregistrování u ČST ITF je potřeba odevzdat na tréninku následující:

  • vyplněnou evidenční kartu svazu 1x – svaz_evidencni_karta_clena
  • vyplněnou oddílovou přihlášku 1x – prihlaska_dokwan
  • foto 1x pasového formátu (jakékoliv foto, akceptujeme i elektronickou formu)
  • zaplatit 50,- Kč za vystavení průkazu – v hotovosti
  • zaplatit 150,- Kč za členskou svazovou známku za druhé pololetí – v hotovosti

Taekwondista je pak povinen na každý rok (vybíráme v hotovosti v měsíci listopadu/prosinci) uhradit členskou svazovou známku 300,- Kč na celý rok.

Náklady spojené se členstvím v domovském klubu/škole

Taekwondista hradí pravidelné členské příspěvky ve své domovské škole (viz Úhrady členských příspěvků).

Náklady spojené se cvičením taekwonda

Je třeba mít dobok ke cvičení viz výše. Dobok lze pořídit zhruba za 700,- Kč. Pro své studenty zakoupíme hromadně s množstevní slevou, vyhneme se tak také komplikacím se zakoupením nevhodného modelu uniformy (jiná federace apod).

Pokud taekwondista skládá zkoušky na vyšší technické stupně („páskuje“), hradí svazu poplatek za zkoušku, u žákovských pásků aktuálně 300,- Kč až 450,- Kč. Když taekwondista zkoušku složí, přikupuje si pouze pásek v nové barvě  – cca 110,- Kč.

Dále mohou být stanoveny jednorázové členské příspěvky na nepovinné akce.