Mistrovské technické stupně

mistrovske stupne

Pásky mistrovských stupňů jsou černé. Černá je královská barva, opak bílé, představuje schopnost umění bojovat i v temnotě strachu.

Mistrovskému stupni se říká “dan“; je jich celkem devět. Devět proto, že jsou to tři trojky, a číslo tři je v orientu velmi vážené. Dany se číslují od 1 (nejnižší) do 9 (nejvyšší). Pásky, které jsou všechny černé, se rozlišují napsanou římskou číslicí. Ačkoliv se všem těmto stupňům říká mistrovské, označení mistr přísluší pouze nositelům 7. a 8.  danu; 9. danu náleží titul velmistr. Nositelé 4. až 6. danu po složení instruktorských zkoušek (ne každý 4.dan je instruktor) jsou tzv. instruktoři. Ti dohlíží na metodiku výuky. Vlastní výuku pak mohou provádět jejich zástupci, nositelé 1. až 3. danu. Pouze v případě, že je nedostatek nositelů tak vysokých technických stupňů, je možno z tohoto systému učinit výjimku.

Velmi nepřesná představa je ta, že nositel prvního danu je již odborníkem. Lépe tento zlomový technický stupeň popíšeme tak, že jeho držitel se naučil dostatečný počet technik, aby se ubránil jednomu nepříteli. Zná však pouze základy a vlastní výuka je teprve před ním, podobně jako až po zvládnutí abecedy je možné učit se číst.

Kdo rozhoduje o zvýšení mistrovského technického stupně? 

Pro 1. až 3. dan je to komise složená z členů asociace taekwonda příslušné země.  V České republice dohlíží na všechny tyto zkoušky hlavní mezinárodní instruktor (v současnosti velmistr Hwang Ho-yong, 9. dan), který je za jejich technickou úroveň zodpovědný. Tím je zajištěna jednotná úroveň zkoušek. Vyšší technické stupně, 4. až 8. dan, přezkušuje povyšovací výbor ITF. Udělení 9. danu musí jednomyslně uznat zvláštní devítičlenný výbor složený z mistrů, tedy nositelů 7. nebo 8. danu.

Rozhodnutí o úspěšnosti nebo neúspěšnosti zkoušky, ať na žákovský nebo mistrovský stupeň, záleží na počtu dosažených bodů. Zkouška se skládá z několika částí, v každé z nich je možné získat 0 až 100 bodů. Je-li průměr bodových zisků mezi 60 a 69 body včetně, je zkouška úspěšně složena. Při vyšším průměru je za každých deset bodů nad 60 udělen automaticky další technický stupeň. Při zisku méně než 60 bodů zkouška složena nebyla; a obdobně za každých deset bodů pod 60 je technický stupeň o jeden snížen. V praxi se v ČR používá bodové rozmezí 59 – 70 bodů.