První páskování pro členy školy Do Kwan !!!

Fotografie z obou zkoušek 

zkoušky Brušperk

zkoušky Stará Bělá

Historicky první slavnostní zkoušky pro členy školy TKD ITF Do Kwan proběhly v pátek 10.3.2017 v tělocvičně v Brušperku, kde má škola také základnu. Páskování odvelela trenérka dětí Martina Řezáčová (2.dan) a zkušebním komisařem pro tyto zkoušky byla Kateřina Birkášová (4.dan), mezinárodní instruktorka, trenérka dětí a zároveň vedoucí školy Do Kwan.

Zkoušky včetně rozcvičky a  krátkého ukázkového tréninku pro rodiče začaly v 16.00 hodin. Na začátku zkoušek děti odříkaly slib taekwonda, který se všichni taekwondisté na celém světě učí a měli by se jím i řídit. Následoval okamžik, na který se všichni poctivě několik měsíců připravovali. Zkoušku úspěšně složili všichni, jmenovitě tito: Roman Staník, Viktor Filipek na bílo-žlutý pásek (9.kup), Tomáš Hlobil, Šimon Matějašek, Eliška Aurélie Čanecká, Adam Filipek, Nikola Staníková, Matěj Karásek, Nikola Bukorová a Michal Šebela na žlutý pásek (8.kup). Nejúspěšnějším členem s nejvyšším bodovým ohodnocením se stala Eliška Aurélie Čanecká, která předvedla aktuálně nejlepší výkon. Jmenované a všem dětem gratulujeme a věříme, že radost z nově získaných technických stupňů se projeví i v dalším cvičení! 🙂

Taktéž naše druhé místo působení ve Staré Bělé se dočkalo svého páskování. První dubnovou středu se v tělocvičně ZŠ na ulici Junácká uskutečnilo slavnostní páskování dětí školy Taekwon-do ITF Do Kwan, která zde v rámci zájmového kroužku taekwonda působí. Zkušebním komisařem na těchto zkouškách byla mezinárodní instruktorka, držitelka 4.danu Kateřina Birkášová, která je zároveň také trenérkou dětí, jak ve Staré Bělé, tak také v Brušperku. Velícím trenérem pro děti na zkoušce byla Monika Burdová (1.dan), která působí jako asistent trenéra v Brušperku.

Zkoušku úspěšně složily všechny děti, jmenovitě tyto: Dominik Číhal, Daniel Dvořák a Matyáš Chytra na bílo-žlutý pásek (9.kup), Jan Břenek, Barbora Havlíková, Jana Kutáčová, Slavomíra Trnovská a Matouš Čechman na žlutý pásek (8.kup). Matouš Čechman, který navštěvuje tréninky ve Staré Bělé i v Brušperku, získal za předvedený výkon nejvíce bodů a stal se tak nejúspěšnějším cvičícím v tento den. Všem dětem gratulujeme a přejeme hodně motivace do dalšího cvičení.

Děkujeme rodičům v obou místech cvičení za podporu a paní Trombalové za zprostředkování spolupráce a za možnost cvičit taekwondo i ve Staré Bělé.

Více o taekwondu na www.dokwan.cz. Nábor proběhne tradičně po letních prázdninách v místě cvičení ve Staré Bělé a v Brušperku.

 

sabom Kateřina Birkášová, vedoucí školy